Kjeldsensgade 3
8700 Horsens
Telefon: +45 2634 3616
karen@biopatisk-klinik.dk

Vegatest

Vegatesten er blevet udviklet af to tyske læger i 70’erne – Helmut Schimmel og Peder-Georg Rademacher og anvendes til at afdække de forskellige kropsubalancer.

Vegatesten er en videreudvikling af elektroakupunkturen, som bruges af mange danske læger. Vegatest-maskinen er i EU godkendt og registreret som et medicinsk produkt på linje med ultralydsscannere.

Vegatesten tager udgangspunkt i måling af ændringer af hudmodstanden efter stimulation af et akupunktur- eller trigger-punkt. Ændring af hudmodstanden opstår ved, at nervebanerne giver en elektrisk hudreaktion, hvis man sender en for området normal elektrisk frekvens igennem et sted i bindevævet, der ikke fungerer normalt, fx en irritation, inflammation. Den elektriske frekvens vil gå gennem problemområdet, give en elektrisk respons til rygmarven og returneres via nervebaner til huden, hvis modstand falder. Det vil sige: ved en målrettet elektrisk provokation af et sygt eller ubalanceret område i kroppen, vil kroppen reagere ved en ændring af hudens modstand.

I praksis foregår det således

Klienten holder en elektrode i den ene hånd samtidig med, at jeg trykker med testsonden på et fundet trigger- eller akupunkturpunkt i håndfladen. Der fortages to på hinanden følgende tryk – det første tryk indgiver kroppen en elektrisk frekvens ex svarende til normalt fungerende hud – det andet tryk vil rumme svaret fra kroppen, om der er en ubalance i det respektive væv – i dette tilfælde huden. Dette vil vise sig i et fald i hudmodstanden, og dette kan aflæses på Vegatest-maskinens udslag.

Udover selve vegatesten udføres også en test, Meridianstatus, til afdækning af over- og underenergier i kroppen. Efterfulgt af  en energiscreening til lokalisering af ubalancer og energiblokader samt testning af kroppens regulationsevne. Dette sceeningsresultat kan, inverteret, overføres til et magnetkort, som så muliggør at fortsætte den regulering af kroppen, der er sket i forbindelse med elterapibehandling, som er en del af energiscreeningen. Magnetkortet bæres på kroppen med magnetstriben mod huden, således at informationerne på magnetstriben overføres til kroppen.

Magnetkortet aktiverer de selvhelbredende kræfter i kroppen. Fødevarer og ilt optages bedre. Affaldsstoffer bliver bedre nedbrudt at stofskiftet, så helingsprocesserne i kroppen øges derved.

content/vegatest.jpg

content/vegatest.jpg

Med udgangspunkt i de fundne resultater foretages en vegatestning til yderligere diagnosticering. Herunder:

  • Forgiftninger: Systemisk, erhvervet eller nedarvet
  • Syre-base ubalance
  • Mangler: Vitaminer, mineraler, hormoner og enzymer
  • Infektioner: Virus, bakterier, svampe og parasitter
  • Tarmdysbioser
  • Allergier
  • Fødevareallergier og -intolerancer
  • Kviksølvsforgiftning

Se min prisliste eller kontakt mig for mere information

bubble